18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

W ZS im. A.Mickiewicza odbyła się druga konferencja poświęcona organizacji lublinieckiego Przystanku

I.Bajer
W Lublińcu zorganizowano już drugą konferencję poświęconą zbliżającemu się VII Przystankowi PaT, który odbędzie się w dniach 10-15 lipca w Lublińcu. W spotkaniu udział wzięli starosta Joachim Smyła oraz burmistrz Edward Maniura, funkcjonariusze KWP w Katowicach, lublinieccy policjanci, przedstawiciele administracji państwowej, władz samorządowych, kultury, oświaty oraz organizacji pozarządowych.

Przystanek PAT to coroczne ogólnopolskie spotkanie młodzieży z całej Polski, którzy promują modę na życie bez uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy.
Na początku Pełnomocnik Komendanta Głównego insp. Grzegorz Jach zapoznał uczestników z ideą PaT-u, realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Po wystąpieniu insp. Jacha, młodzi aktorzy z lublinieckiej grupy PaT zaprezentowali spektakl profilaktyczny „Sekret”, który już w lipcu zawita na scenie nowo powstałego lublinieckiego teatru letniego. Przedstawienie ma zadanie uświadamiać młodzież, jakie skutki niesie ze sobą zażywanie narkotyków i jakie związane z nimi zagrożenia czyhają na młodych ludzi we współczesnym świecie. Specjalne dyplomy z rąk burmistrza odebrali Agata Wróbel i Łukasz Szczepanowski, którzy zostali liderami lublinieckiego Patu.
W drugiej części konferencji, insp. Grzegorz Jach przedstawił zebranym wstępny plan tegorocznej imprezy. Jak co roku, na uczestników czekają liczne koncerty i warsztaty artystyczne prowadzone przez zawodowych instruktorów. W programie przewidziane są między innymi warsztaty dziennikarskie, wokalne, taneczne, profilaktyczne, rozmowy filozoficzne oraz spektakle teatralne w wykonaniu grup teatralnych z całej Polski.
Po zakończeniu konferencji, organizatorzy i osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowania tegorocznego przedsięwzięcia, spotkali się na naradzie sztabowej, w czasie której omawiali szczegóły dotyczące warunków technicznych, w tym bazy noclegowej i treningowej niezbędnej do organizacji Przystanku Pat. W związku z dużą liczbą uczestników, przekraczającą 1000 osób, podczas spotkania poruszone zostały także kwestie bezpieczeństwa zarówno na terenie miasta jak i całego powiatu.

Poniżej prezentujemy szczegółowy program VII Przystanku Pat. Szczegóły i dodatkowe informacje można znaleźć TUTAJ

P R O G R A M
Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyczno – Artystycznej

VII PRZYSTANEK PaT
10 – 15 lipca
Lubliniec 2012

Organizator Akcji:

Komenda Główna Policji w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego „Profilaktyka a Ty”

Gospodarze Akcji:

1. Urząd Miasta Lubliniec
2. Starostwo Powiatowe w Lublińcu
3. Śląska Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
4. Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
5. IPA SEKCJA ŚLĄSKA

Partnerzy Akcji :

1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach Rządowego Programu „Razem bezpieczniej”
2. Europejska Komisja EUCPN
3. Rzecznik Praw Dziecka
4. Ministerstwo Edukacji Narodowej
5. Zarząd Główny NSZZ Policjantów
6. Komenda Główna i Centrum Szkolenia Straży Granicznej
7. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
8. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
9. Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu
10. Wielkopolski Urząd Marszałkowski
11. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
12. Fundacja Art of Living Polska
13. Fundacja Kidprotect.pl
14. UW – IPSiR – koło naukowe im. Johna Somersa
15. UAM w Poznaniu – koło naukowe „Dwa światy”
16. PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie
17. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
18. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
19. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
20. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
21. Polski Związek Krótkofalowców

P R O G R A M

7 - 9 lipca (sobota, niedziela, poniedziałek)
7 – 8 lipca dni kwatermistrzowskie przygotowania logistycznego bazy VII Przystanku PaT / grupa sztabowa

9 lipca
18.00 otwarcie sztabowe Akcji

10 lipca (wtorek)

9.00 –14.00 przywitanie uczestników VII Przystanku PaT w Lublińcu na Dworcu PKS oraz PKP (pl. Niepodległości 3) lub bezpośrednio w miejscu Akcji / PaTrol rejestracja grup i uczestników indywidualnych (pakiet uczestnika, zakwaterowanie, wyżywienie) / Biuro Akcji
14.00 obiad dla uczestników przyjeżdżających na VII Przystanek PaT wydawany na podstawie bloczków do godz. 16.30

17.00 UROCZYSTE OTWARCIE VII PRZYSTANKU PaT

- prolog muzyczny Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic
- spot radiowy
- film promocyjny VI Przystanku PaT – Ostrołęka/Kadzidło 2011
- spot filmowy VII Przystanek PaT – Lubliniec 2012
- przywitanie gości i uczestników Akcji (LED miasta + logotypy): państwa / IPA / miasta / grupy
- utwór muzyczny zespołu NA ODWRÓT z Lublińca
- przedstawienie GOSPODARZY Akcji oraz partnerów strategicznych i medialnych
- utwór muzyczny zespołu NOTHING’S FREE z Lublińca
- przedstawienie SZTABU Akcji
- Salsa Kuduro
- zaproszenie na scenę LIDERÓW i KOORDYNATORÓW PaT
- prezentacja INSTRUKTORÓW warsztatów artystycznych
- hymn Przystanku PaT

18.30 poczęstunek dla gości uroczystego otwarcia Akcji

19.00 kolacja – I tura
19.30 kolacja – II tura

20.00 – przedstawienie regulaminu i programu Akcji – spotkanie z instruktorami warsztatów artystycznych (podział na grupy warsztatowe)

TEATR LETNI

20.45 "Podobno gdzieś istnie" teatr INACZEJ grupy PaT z Sokołowa Podlaskiego
20.45 "Pif! Paf! Jesteś trup!" teatr FANUM z Siedlec
20.45 „Landrynki” Kawiarenka Literacko-Teatralna TO i OWO z Siemianowic Śląskich

KONCERT

22.00 Piotr Nagiel i zespół rockowy 100% z Warszawy

PROGRAM NOCĄ

23.00 „Odlot” teatr REKWIZYTORNIA z Radomska
23.00 rozmowy korczakowskie
23.00 rozmowy filozoficzne
23.40 animacja taneczna – Salsa Kuduro
0.00 zdjęcia i filmy z dnia – prezentacje warsztatu fotograficznego i studia filmowego PaT
0.30 koncert zespołu NAPRAWDĘ z Ostrowi Mazowieckiej (Kotłownia)
0.30 „Viki” teatr Per Se z Płocka
1.15 Koncert zespołu muzycznego FIRE IN THE HOLE z Wyszkowa
1.30 „Wystarczy tylko jedna chwila” laureat IV Przeglądu Małych Form Teatralnych w Szydłowcu
2.00 MUZYKA NOCĄ zaprasza Dominik Kopaszewski „Gall Anonim”
2.00 "Kopciuszek - historia prawdziwa" grupa teatralna PaT z Łodzi
3.00 zakończenie programu dnia

11 lipca (środa)

8.00 śniadanie – I tura
9.00 śniadanie – II tura

bezterminowo animacja społecznościowa „Sianie dobra” / Karolina Bąkowska, Patrycja Szkudlarek
bezterminowo animacja społecznościowa „Coś kreatywnego” / Łukasz Stegienko, Kamil Mupere
bezterminowo animacja społecznościowa Koła Dramy Stosowanej im. Johna Somersa IPSiR UW „Spotkania z dramą” / Klaudia Leszczyna
bezterminowo animacja społecznościowa IPSiR UW „Pierwsza pomoc” / Patrycja Jankowska

10.00 – 13.00 warsztaty artystyczne

10.00 – 13.00 warsztat astronomiczny / 10 miejsc - zgłoszenia w Biurze Akcji (grupa nr 1 – warsztat jednodniowy)
10.30 – 11.00 spotkanie szefa Akcji i sztabu Przystanku PaT z opiekunami grup
11.00 – 12.00 warsztat tańców etnicznych (zabawa integracyjna) / Krystyna Stańczak-Pałyga / MEN
12.00 – 13.00 otwarte studio radiowe – spotkania korczakowskie / Jakub Śpiewak / Grzegorz Jach / 1 PR / TRAP
12.30 – 13.00 „Pocałunek” (sztuka ulicy) grupa teatralna PaT ze Strzelec Opolskich
13.30 – 15.30 zajęcia animacyjne w czasie posiłków (w godzinach obiadu i kolacji) / Marta Tustanowska Wydział Pedagogiczny UW
13.30 obiad – I tura
14.00 coś na deser na Przystanku – codzienna gazeta „PaTrz”
14.30 obiad – II tura
16.00

warsztaty profilaktyczne :
- KINO PaT: „Więzienie, stracony czas” film edukacyjno-profilaktyczny Służby Więziennej i Policji województwa mazowieckiego
- świadectwa i spektakl teatru więziennego z Zakładu Karnego w Lublińcu
- repertuar Przystanku na dzisiaj (prezentacja grup teatralnych i artystów, którzy zapraszają na swoje spektakle i programy)
- projektowanie PaTosfery i ujęcia Lip Dub

18.30 kolacja – I tura
19.00 kolacja – II tura

TEATR LETNI

19.15 SALON POETYCKI PaT
20.15 „Pomóż znaleźć to miejsce" teatr INACZEJ z Sokołowa Podlaskiego
20.15 „Zielona Gęś” teatr RĘKAWICZKA z Garwolina
20.15 „Chleb powszedni” tetar JaCy My z Bytomia
21.00 „Odpowiedź” teatr AZYL z Inowrocławia

KONCERT

22.00 Koncert zespołu NA ODWRÓT z Lublińca

23.00 Koncert zespołu NOTHING’S FREE z Lublińca

PROGRAM NOCĄ

23.00 rozmowy filozoficzne
23.00 rozmowy korczakowskie
23.00 „Jessy” grupa teatralna FIASK z Bielska-Białej
23.40 „Kopciuszek – historia prawdziwa” grupa teatralna PaT z Łodzi
23.40 animacja taneczna – Salsa Kuduro
0.00 zdjęcia i filmy z dnia – prezentacje warsztatu fotograficznego i studia filmowego PaT
0.30 KONCERT uczestników warsztatów wokalnych
0.30 „Myślałem, że to przyjaciel” grupa teatralna FENIKS w Brwinowie
1.15 „Spisek” grupa PaT w Krasnymstawie
2.00 „Droga do nikąd” teatr REKWIZYTORNIA z Radomska
3.00 zakończenie programu dnia

12 lipca (czwartek)

8.00 śniadanie – I tura
9.00 śniadanie – II tura

bezterminowo animacja społecznościowa „Sianie dobra” / Karolina Bąkowska, Patrycja Szkudlarek
bezterminowo animacja społecznościowa „Coś kreatywnego” / Łukasz Stegienko, Kamil Mupere
bezterminowo animacja społecznościowa Koła Dramy Stosowanej im. Johna Somersa IPSiR UW „Spotkania z dramą” / Klaudia Leszczyna
bezterminowo animacja społecznościowa IPSiR UW „Pierwsza pomoc” / Patrycja Jankowska

10.00 – 13.00 warsztaty artystyczne
10.00 – 13.00 warsztat astronomiczny / 10 miejsc - zgłoszenia w Biurze Akcji (grupa nr 2 – warsztat jednodniowy)
10.30 – 11.00 spotkanie szefa Akcji i sztabu Przystanku PaT z opiekunami grup
11.00 – 12.00 warsztat tańców etnicznych (zabawa integracyjna) / Krystyna Stańczak-Pałyga / MEN
12.00 – 13.00 otwarte studio radiowe – spotkania korczakowskie / Jakub Śpiewak / Grzegorz Jach / 1 PR / TRAP
12.30 – 13.00 „Cztery strony świata” (sztuka ulicy) grupa PaT w Białobrzegach
13.30 – 15.30 zajęcia animacyjne w czasie posiłków (w godzinach obiadu i kolacji) / Marta Tustanowska Wydział Pedagogiczny UW
13.30 obiad – I tura
14.00 coś na deser na Przystanku – codzienna gazeta „PaTrz”
14.30 obiad – II tura

16.00
warsztaty profilaktyczne:
- KINO PaT: „Ostatni sen” film profilaktyczny grupy PaT z Radomska
- „Klucz” drama programu „Profilaktyka a Sztuka” z Rudy Śląskiej
- KINO PaT: „Iluzja” film profilaktyczny grupy PaT z Inowrocławia wyróżniony na festiwalu „Sztuka wyboru” w Bydgoszczy
- Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
- repertuar Przystanku na dzisiaj (prezentacja grup teatralnych i artystów, którzy zapraszają na swoje spektakle i programy)
- projektowanie PaTosfery i planu Lip Dub

18.30 kolacja – I tura
19.00 kolacja – II tura

TEATR LETNI

19.15 SALON POETYCKI PaT
20.15 „La Douleur” grupa teatralna Elżbiety Kołodziej-Kiski i Mateusza Kuca z Sokołowa Podlaskiego
20.15 „Zabawa” teatr KOTŁOWNIA z Ostrowi Mazowieckiej
20.15 Prezentacje warsztatu piosenki aktorskiej
21.30 „Zanim dasz się złapać” grupa teatralna gminy Jastrząb – zaproszenie specjalne z IV Przeglądu Małych Form Teatralnych „Profilaktyka a Teatr” w Szydłowcu

KONCERT

22.00 mega animacja muzyczna „CZYSTA JAZDA – 100 % zabawy” zaprasza Michał Niewęgłowski

PROGRAM NOCĄ

23.00 rozmowy filozoficzne
23.00 rozmowy korczakowskie
23.00 „Dzieci Energii” teatr FANUM z Siedlec
23.40 animacja taneczna – Salsa Kuduro
0.00 zdjęcia i filmy z dnia – prezentacje warsztatu fotograficznego i studia filmowego PaT
0.30 KONCERT uczestników warsztatów wokalnych
0.30 „…” teatr … z …. - laureat IV Wojewódzkiego Profilaktycznego Festiwalu Teatralnego „poPaTrz” w Inowrocławiu
1.15 „Łącznik” teatr ŁĄCZNIK z Garwolina
2.00 KINO PaT: „Myślałem, że jest przyjacielem” film profilaktyczny grupy PaT z Brwinowa
3.00 zakończenie programu dnia

13 lipca (piątek)

8.00 śniadanie – I tura
9.00 śniadanie – II tura

bezterminowo animacja społecznościowa „Sianie dobra” / Karolina Bąkowska, Patrycja Szkudlarek
bezterminowo animacja społecznościowa „Coś kreatywnego” / Łukasz Stegienko, Kamil Mupere
bezterminowo animacja społecznościowa Koła Dramy Stosowanej im. Johna Somersa IPSiR UW „Spotkania z dramą” / Klaudia Leszczyna
bezterminowo animacja społecznościowa IPSiR UW „Pierwsza pomoc” / Patrycja Jankowska

10.00 – 10.30 spotkanie koordynacyjne do PaTosfery oraz planu Lip Dub z zespołem realizacyjnym, opiekunami grup oraz uczestnikami Akcji
11.00 – 12.00 PaTosfera – happening uczestników warsztatów artystycznych Akcji , w tym: hymn PaT + WIELKIE CZYTANIE KORCZAKA + spektakl sztuki ulicy „Odlot” (dla wszystkich obsad w realizacji teatru FANUM) + belgijka
12.00 – 13.00 realizacja nagrania Lip Dub w miejscu PaTosfery
13.30 – 15.30 zajęcia animacyjne w czasie posiłków (w godzinach obiadu i kolacji) / Marta Tustanowska Wydział Pedagogiczny UW
13.30 obiad – I tura
14.00 coś na deser na Przystanku – codzienna gazeta „PaTrz”
14.30 obiad – II tura

16.00
warsztaty profilaktyczne:
- KINO PaT: „Don’t drink and drive” grupy PaT ze Świnoujścia
- etiuda teatralna „Poczekalnia” teatru scena 07 z Warszawy
- Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego KWP w Katowicach
- repertuar Przystanku na dzisiaj (prezentacja grup teatralnych i artystów, którzy zapraszają na swoje spektakle i programy)
- ogłoszenie programu koncertu galowego VII Przystanku PaT

18.30 kolacja – I tura
19.00 kolacja – II tura

TEATR LETNI

19.15 SALON POETYCKI PaT
20.15 „Pokusy życia” musical grupy PaT w Górze Kalwarii
20.15 "Mieszczanin szlachcicem" teatr JaCy My z Bytomia
20.15 „Wstyd” grupa teatralna Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach, laureat 10. edycji podlaskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Białymstoku „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”
20.15 Prezentacje warszatu dramy
21.00 „Bitwa morska” teatr KOTŁOWNIA z Ostrowi Mazowieckiej

KONCERT

22.00 JAROSŁAW CHOJNACKI kompozytor i wykonawca hymnu Przystanku PaT do tekstu Krzysztofa C. Buszmana

PROGRAM NOCĄ

23.30 rozmowy filozoficzne
23.30 rozmowy korczakowskie
23.40 animacja taneczna – Salasa Kuduro
0.00 zdjęcia i filmy z dnia – prezentacje warsztatu fotograficznego i studia filmowego PaT
0.30 KONCERT uczestników warsztatów wokalnych
0.30 „Telenowela” komedia programu PaS z Rudy Śląskiej
1.00 „Poobiednie igraszki” teatr SCENA 07 z Warszawy
2.00 „5 minut” grupa teatralna PaT z Ładzic
3.00 zakończenie programu dnia

14 lipca (sobota)

8.00 śniadanie I tura
9.00 śniadanie II tura

bezterminowo animacja społecznościowa „Sianie dobra” / Karolina Bąkowska, Patrycja Szkudlarek
bezterminowo animacja społecznościowa „Coś kreatywnego” / Łukasz Stegienko, Kamil Mupere
bezterminowo animacja społecznościowa Koła Dramy Stosowanej im. Johna Somersa IPSiR UW „Spotkania z dramą” / Klaudia Leszczyna
bezterminowo animacja społecznościowa IPSiR UW „Pierwsza pomoc” / Patrycja Jankowska

10.00 – 13.00 próby generalne warsztatów artystycznych do koncertu galowego VII Przystanku PaT
10.00 –13.00 warsztat astronomiczny / 10 miejsc - zgłoszenia w Biurze Akcji (grupa nr 3 – warsztat jednodniowy)
11.00 – 12.00 warsztat tańców etnicznych (zabawa integracyjna) / Krystyna Stańczak-Pałyga / MEN
13.00 – 15.30 szkolenie KWP w Katowicach dla policjantów-specjalistów prewencji kryminalnej z garnizonu śląskiego
13.30 – 15.30 zajęcia animacyjne w czasie posiłków (w godzinach obiadu i kolacji) / Marta Tustanowska Wydział Pedagogiczny UW
13.30 obiad – I tura
14.00 coś na deser na Przystanku – codzienna gazeta „PaTrz”
14.30 obiad – II tura

16.00 FINAŁ VII Przystanku PaT – KONCERT GALOWY

- happening obsad spektaklu „Odlot” teatru FANUM przed halą sportową podczas przybywania gości finału (stopklatki) w godz. 15.30 -16.00
- spektakl „Sekret” w wykonaniu wszystkich obsad PaT (teksty – obsada z Lublińca)
- uroczyste otwarcie KONCERTU GALOWEGO AKCJI: hymn PaT (grupa TYMBARK) oraz wykonanie oryginalne
- WIELKIE CZYTANIE KORCZAKA
- prezentacja filmowa z PaTosfery
- premiera filmowa „Lip Dub – Lubliniec 2012”
- prezentacje uczestników warsztatów artystycznych VII Przystanku PaT
- oficjalne zakończenie VII Przystanku PaT
- hymn Przystanku PaT + belgijka

19.00 poczęstunek dla gości Gali Finałowej
19.00 kolacja I tura
19.30 kolacja II tura
22.00 oficjalne zakończenie VII Przystanku PaT w bazie Akcji
23.30 animacja taneczna – Salsa Kuduro
0.00 zdjęcia i filmy z dnia – prezentacje warsztatu fotograficznego i studia filmowego PaT
1.00 jam session warsztatów wokalnych i muzyków uczestniczących w Akcji (do świtu)

15 lipca (niedziela)

8.00 na dobrą drogę z Przystanku – codzienna gazeta „PaTrz”
9.00 śniadanie, wyjazd uczestników Akcji z miejsc zakwaterowania
14.00 obiad / grupa sztabowa
16.00 wyjazd grupy sztabowej z bazy Akcji

Jak głosno ujadają nowe "Psy"?

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3