Pracodawco zgłoś się do PUP Lubliniec

Artykuł sponsorowany
PRACODAWCO, jeśli masz potrzebę dokształcenia swoich pracowników lub siebie, uzyskanie uprawnień zawodowych lub nowych kwalifikacji zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu.

Nowa forma wsparcia, jaką wprowadziła nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w postaci Krajowego Funduszu szkoleniowego (KFS) umożliwia sfinansowanie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych lub egzaminu ze środków KFS.

W roku 2014 i 2015 wsparciem zostaną objęci pracodawcy i pracownicy w wieku 45 lat i więcej.
 
Na wniosek pracodawcy na podstawie umowy Powiatowy Urząd Pracy może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw – zatrudnienie mniejsze niż 10 osób w wysokości l00%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej zawierający:
1)      dane pracodawcy: nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny REGON w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, informację o liczbie zatrudnionych pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
2)      wskazanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, liczbę osób według grup 45 lat i więcej, których wydatek dotyczy oraz termin realizacji;
3)     całkowitą wysokość wydatków na działania obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, liczbę osób według grup i wieku 45 lat i więcej, wnioskowaną wysokość środków KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;
4) 

uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, pracodawca dołącza:
1)     zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
2)     informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy zawiera z pracodawcą umowę
o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, określa:

1)     oznaczenie stron umowy i datę jej zawarcia;
2)     okres obowiązywania umowy;
3)     wysokość środków KFS na finansowanie działań, o których mowa we wniosku;
4)     numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki z KFS
oraz termin ich przekazania;
5)     sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków;
6)     warunki wypowiedzenia umowy;
7)     warunki zwrotu przez pracodawcę środków w przypadku nieukończenia kształcenia
ustawicznego przez uczestnika;
8)     warunki zwrotu przez pracodawcę środków niewykorzystanych lub wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem;
9)     sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;
10) odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji (UE), które określa warunki
dopuszczalności pomocy de minimis;
11) zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych dotyczących:
a.      liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS,

według płci, grup wieku, 45 lat i więcej

oraz poziomu wykształcenia;
b.     liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków KFS;
c.      liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe

lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków KFS.

Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS,
z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą.

W przypadku, o którym mowa w ust. 6, pracodawca zwraca Powiatowemu Urzędowi Pracy środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt 5.
 
Powiatowy Urząd Pracy może przeprowadzać kontrolę u pracodawcy w zakresie przestrzegania postanowień umowy, o której mowa w pkt 4, wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków i w tym celu może żądać danych, dokumentów i udzielania wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3