Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublińcu

Lubliniec, ul. Dworcowa 17

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublińcu działa na obszarze województwa śląskiego. W swoich działaniach skupia się na edukacji społeczeństwa, wykonywaniu czynności kontrolnych i badań w laboratoriach. Jej celem jest zadbanie o najwyższą jakość tych prac.

Jest to jedna z dwudziestu jeden stacji w województwie śląskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.

Na co dzień pracownicy stacji pełnią nadzór nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny wypoczynku i rekreacji

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Możesz sprawdzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia na stronie internetowej Stacji. Tam znajdziesz więcej informacji.