Lubliniec: Nabór do przedszkoli. Prace nad warunkami przyjęć dzieci z gminy Lubliniec do przedszkolaki zostały zakończone. Jaki jest ich efekt?

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Lubliniec: Nabór do przedszkoli. Jakie będą zmiany?
Jeszcze przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji, rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych będą mieli możliwość złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w jednostkach, do których dzieci dotychczas uczęszczały (od 13 lutego godz. 9 do 3 marca godz.15). Deklaracje będą do pobrania w przedszkolach.

Lubliniec: Nabór do przedszkoli. Można wybrać inną placówkę


- W przypadku, jeżeli rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, wówczas będzie uczestniczyć w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy - wyjaśnia Anna Jonczyk-Drzymała, wiceburmistrz Lublińca.

Nowością jest nabór elektroniczny dla dzieci, które pójdą do przedszkola po raz pierwszy. W tym przypadku rodzice będą musieli wypełnić w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, który będzie można znaleźć na stronie internetowej www.lubliniec.przedszkole.vnabor.pl.

Lubliniec: Nabór do przedszkoli droga elektroniczną


Strona internetowa zostanie uruchomiona 5 marca. Wnioski będzie można składać od 10-28 marca.Alternatywą dla osób mających problem z dostępem do internetu jest papierowa wersja wniosku, którą należy złożyć w sekretariacie przedszkola.

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku, podpisany dokument należy złożyć w przedszkolu najbardziej preferowanym. W przeciwnym wypadku dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji.

- Wymóg ten może na pierwszy rzut oka wydawać się absurdalny. Rodzic może się zastanawiać, po co rejestrować dziecko przez system, jeżeli i tak trzeba donieść do placówki papierową wersję? Odpowiedź jest prosta. Rejestracja elektroniczna powoduje zgłoszenie dziecka i ma ułatwić prawidłowe wypełnienie wniosku. System jest jednak tak zbudowany, że nie będzie można zatwierdzić wniosku, jeżeli nie wypełni się wszystkich wymaganych pól, lub poda się z błędem niektóre dane personalne dziecka. Ponadto obowiązujące przepisy prawa, wymagają złożenie we wniosku oświadczeń rodziców, a każde oświadczenie musi być potwierdzone podpisem. Wersja elektroniczna niestety nie daje na dzień dzisiejszy takiej możliwości - wyjaśnia Jonczyk-Drzymała.

Lubliniec: Nabór do przedszkoli. Kto ma pierwszeństwo?


Pierwszeństwo w naborze mają: 5 i 6-letnie dzieci realizujące obowiązek szkolny zamieszkałe w Lublińcu; dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie stacjonarnym; dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym 2014/15 w przedszkolu pierwszego wyboru; dziecko z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim; dziecko, które w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało do żłobka; dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Każde kryterium będzie w systemie punktowane.

O przyjęciu decyduje ostateczna liczba punktów w rekrutacji.10 kwietnia o godz. 9 nastąpi publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.Następnie do 23 kwietnia, do godz. 15 rodzice będą mogli potwierdzić wolę uczestnictwa dziecka do przedszkola.

Lubliniec: Nabór do przedszkoli. 28 kwietnia wszystko będzie jasne


Ostateczna publikacja list dzieci przyjętych do placówek nastąpi 28 kwietnia o godz.13. Jeżeli po 1 września 2014r. pojawią się wolne miejsca (przyjęte dziecko zrezygnuje- taka sytuacja zdarza się dość często) propozycja kierowana będzie do rodziców dzieci, nieprzyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. O kolejności przyjmowania będzie decydować liczba uzyskanych w rekrutacji punktów.

Komentarze (1)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!