Lubliniec: Nabór do przedszkoli na nowych zasadach

Lubliniec: Nabór do przedszkoli na nowych zasadach (© Fot. ARC Przedszkola nr 1)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Lubliniec: Nabór do przedszkoli w tym roku będzie odbywał się na nowych zasadach. Jak już wcześniej pisaliśmy, ma to związek z tzw. ustawa rekrutacyjną. Niektóre z zasad zostały narzucone ustawą, inne ustalają samorządy. Lubliniec swoje już określił.

Lubliniec: Nabór do przedszkoli na nowych zasadach. Zobaczcie, co się zmieniło.

1. Dzieci korzystające w bieżącym roku z usług przedszkola, mają zagwarantowane w nim miejsce i nie biorą udziału naborze. W takich przypadkach rodzice są zobowiązani złożyć w placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracje przyjmowane będą w okresie od 13 lutego do 3 marca. W przypadku, jeżeli rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą mieć pełną świadomość, że wówczas ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

2. Z uwagi na ubiegłoroczne zamieszanie spowodowane wprowadzeniem zmian w kryterium naboru (wyłączeniem z grupy uprzywilejowanej rodziców pracujących – na wniosek radnej Joanny Bąk) oraz wprowadzeniem w tym roku zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. trzynastu nowych kryteriów - 7 ustawowych i 6 dodatkowych zdecydowano o przeprowadzeniu naboru za pomocą systemu elektronicznego.

3. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie będzie decydować kolejność zgłoszeń. W naborze elektronicznym będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice tych dzieci będą zobowiązani wypełnić w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, który będzie można znaleźć na stronie http://www.lubliniec.przedszkole.vnabor.pl. Strona zostanie uruchomiona 5 marca. Wnioski będzie można składać od godz. 9 dnia 10 marca do 28 marca do godz.15. Osoby które mają trudności z dostępem do internetu mogą skorzystać z Infokiosków lub złożyć wypełniony wniosek w wersji papierowej w przedszkolu. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech placówkach, wskazując zgodnie z preferencją 1, 2 i 3 przedszkole.

4. Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku/odręcznie lub w formie wydruku komputerowego, należy podpisany dokument złożyć w przedszkolu najbardziej preferowanym. Jeżeli rodzice nie dostarczą podpisanego dokumentu do placówki, wówczas dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji. Wymóg ten może na pierwszy rzut oka wydawać się absurdalny. Rodzic może się zastanawiać, po co rejestrować dziecko przez system, jeżeli i tak trzeba donieść do placówki papierową wersję? Odpowiedź jest prosta! Rejestracja elektroniczna powoduje zgłoszenie dziecka oraz ułatwi prawidłowe wypełnienie wniosku. System jest tak zbudowany, że nie będzie można zatwierdzić wniosku, jeżeli nie wypełni się wszystkich wymaganych pól, lub poda się z błędem niektóre dane personalne dziecka. Ponadto obowiązujące przepisy prawa, wymagają złożenie we wniosku oświadczeń rodziców. Każde oświadczenie musi być potwierdzone podpisem rodzica. Wersja elektroniczna niestety nie daje na dzień dzisiejszy takiej możliwości.

5. 10 kwietnia o godz. 9 nastąpi publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. Następnie do 23 kwietnia, do godz. 15 rodzice będą mogli potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do przedszkola. Ostateczna publikacja list dzieci przyjętych do placówek nastąpi 28 kwietnia o godz.13.

Informacje ogólne:
1. Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w Lublińcu.
2. Pierwszeństwo mają dzieci 6 i 5 letnie realizujące obowiązek szkolny.
3. Kryteria podstawowe wymienione są w ustawie.
4. Kryteria dodatkowe to:
5. Dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie stacjonarnym.
6. Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym 2014/15 w przedszkolu pierwszego wyboru.
7. Dziecko z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim.
9. Dziecko, które w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało do żłobka.
10. Dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
11. Każde kryterium będzie w systemie punktowane.
12. O przyjęciu decyduje ostateczna liczba punktów w rekrutacji.
13. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora placówki.

Dzieci będą też przyjmowane do przedszkola już po rozpoczęciu roku szkolnego. Jeżeli po 1 września pojawią się wolne miejsca /przyjęte dziecko zrezygnuje, propozycja kierowana będzie do rodziców dziec nieprzyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. O kolejności przyjmowania będzie decydować liczba uzyskanych w rekrutacji punktów.

Komentarze (3)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

gość (gość)

Dzieci chodzące do żłobka maja pierwszenstwo a co z dziecmi chodzacymi do klubów dzieciecych działajacych na takiej samej zasadzie co złobek???